mmaarrttii
България, 3 Март, 1981, Мъж, Русе
Пълно описание